logobun2

Categorii de deșeuri colectate

IRE Ecology – soluția ecologică pentru toate deșeurile tale

Servicii oferite

Compania noastră oferă servicii din domeniul colectării și gestionării responsabile a deșeurilor.

Managementul Deșeurilor

Abordăm gestionarea deșeurilor ca pe o artă, oferind soluții personalizate pentru optimizarea proceselor de colectare și tratare.

Colectarea Deșeurilor

Cu o flotă de vehicule și personal specializat, asigurăm colectarea eficientă și ecologică a deșeurilor din diverse sectoare.

Sortarea Deșeurilor

Clasificăm deșeurile în vederea reciclării sau tratare corespunzătoare, contribuind la minimizarea impactului asupra mediului.

Tratarea Deșeurilor

Ne asigurăm că deșeurile sunt procesate în mod sigur și eficient, respectând cele mai înalte standarde de mediu.

Valorificarea Deșeurilor

Adoptăm practici sustenabile pentru a valorifica materialele reciclabile, contribuind la economia circulară și la reducerea consumului de resurse naturale.

Reciclarea Deșeurilor

Suntem dedicați promovării reciclării ca mod de viață, transformând deșeurile în resurse utile și contribuind la protejarea resurselor naturale.

Eliminarea Deșeurilor

Pentru deșeurile care nu pot fi reciclate sau valorificate, oferim soluții de eliminare sigură și conformă cu normele legislative.

  

1

DEŞEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA TRATAREA FIZICĂ ŞI CHIMICĂ A MINERALELOR

1.1

deşeuri de la excavarea minereurilor

1.2

deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor metalifere

1.3

deşeuri de la procesarea fizica şi chimica a minereurilor nemetalifere

1.4

noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare

2

DEŞEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR

2.1

deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare şi pescuit

2.2

deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animala

2.3

deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile,
pulberei de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei

2.4

deşeuri de la procesarea zahărului

2.5

deşeuri din industria produselor lactate

2.6

deşeuri din industria produselor de panificaţie şi cofetărie

2.7

deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)

3

DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLĂCILOR ŞI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI şi CARTONULUI

3.1

deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei

3.2

deşeuri de la conservarea lemnului

3.3

deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului

4

DEŞEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ŞI TEXTILĂ

4.1

deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei

4.2

deşeuri din industria textila

5

DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR

5.1

deşeuri de la rafinarea petrolului

5.2

deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor

5.3

deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale

6

DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

6.1

deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) acizilor

6.2

deşeuri de la PPFU bazelor

6.3

deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor metalici

6.4

deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03

6.5

nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

6.6

deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare şi desulfurare

6.7

deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni

6.8

deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivaţilor din silicon

6.9

deşeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor şi de la procesele chimice cu fosfor

6.10

deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot şi obţinerea îngrăşămintelor

6.11

deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor

6.12

deşeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificaţie

7

DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

7.1

deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) produşilor chimici organici de baza

7.2

deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale

7.3

deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia 06 10)

7.4

deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului (cu excepţia 03 02) şi altor biocide

7.5

deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice

7.6

deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice

7.7

deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în lista

8

DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

8.1

deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora

8.2

deşeuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

8.3

deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice

8.4

deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)

8.5

alte deşeuri nespecificate în 08

9

DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ

9.1

deşeuri din industria fotografica

10

DEŞEURI DIN PROCESELE TERMICE

10.1

deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19)

10.2

deşeuri clin industria siderurgica

10.3

deşeuri din metalurgia termica a aluminiului

10.4

deşeuri din metalurgia termica a plumbului

10.5

deşeuri din metalurgia termica a zincului

10.6

deşeuri din metalurgia termica a cuprului

10.7

deşeuri din metalurgia termica a argintului, aurului şi platinei

10.8

deşeuri din metalurgia termica a altor neferoase

10.9

deşeuri de la turnarea pieselor feroase

10.10

deşeuri de la turnarea pieselor neferoase

10.11

deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticla

10.12

deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţie

10.13

deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele

10.14

deşeuri de la crematorii

11

DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ

11.1

deşeuri de la tratarea chimica de suprafaţa şi acoperirea metalelor şi altor materiale (de ex.:
procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor)

11.2

deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa

11.3

nămoluri şi solide de la procesele de călire

11.4

deşeuri de la procesele de galvanizare la cald

12

DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE

12.1

deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice

12.2

deşeuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu excepţia 11)

13

DEŞEURI ULEIOASE şi DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele OS, 12 şi 19)

13.1

deşeuri de uleiuri hidraulice

13.2

uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere

13.3

deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13.4

uleiuri de santina

13.5

deşeuri de la separarea ulei/apa

13.6

deşeuri de combustibili lichizi

13.7

alte deşeuri uleioase nespecificate

14

DEŞEURI DE SOLVENŢI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE PROPULSARE (cu
excepţia 07 şi 08)

14.1

deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor

15

DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15.1

ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)

15.2

absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie

16

DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

16.1

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în
afara drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)

16.2

deşeuri de la echipamente electrice şi electronice

16.3

grupe nespecificate şi produse neobişnuite

16.4

containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate

16.5

baterii şi acumulatori

16.6

deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu excepţia 05 şi 13)

16.7

catalizatori uzaţi

16.8

substanţe oxidante

16.9

deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii

16.10

deşeuri de căptuşire şi refractare

17

DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17.1

beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

17.2

lemn, sticla şi materiale plastice

17.3

amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate

17.4

metale (inclusiv aliajele lor)

17.5

pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17.6

materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17.7

materiale de construcţie pe baza de gips

17.8

alte deşeuri de la construcţii şi demolări

19

DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ŞI UZ INDUSTRIAL

19.1

deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19.2

deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)

19.3

deşeuri stabilizate/solidificate4

19.4

deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare

19.5

deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide

19.6

deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor

19.7

levigate din halde

19.8

deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale

19.9

deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial

19.10

deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale

19.11

deşeuri de la regenerarea uleiurilor

19.12

deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex. sortare, mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a catalogului

19.13

deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane

20

DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT

20.1

fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)

20.2

alte deşeuri municipale