CE DEȘEURI COLECTĂM

 • 01 DEȘEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR;
 • 02 DEȘEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VÂNATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR;
 • 03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI si CARTONULUI;
 • 04 DEȘEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA;
 • 05 DEȘEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR;
 • 06 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE;
 • 07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE;
 • 08 DEȘEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE;
 • 09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA;
 • 10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE;
 • 11 DEȘEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA;
 • 12 DEȘEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE;
 • 15 DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI ÎMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE;
 • 16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE;
 • 17 DEȘEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE);
 • 18 DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE;
 • 19 DEȘEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL;
 • 20 DEȘEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT.