CONSULTANȚĂ

  • coordonarea activității prin implementarea legislației in cadrul societăților partenere;
  • recomandarea celor mai bune soluții pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor ;
  • analiza costurilor deșeurilor sau a altor materiale supuse legislației de mediu;
  • intocmirea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor de mediu.
  • intocmirea raportărilor lunare/semestriale/anuale conform legislației in vigoare;
  • identificarea soluțiilor optime pentru rezolvarea problemelor de mediu.